DÖVİZ TİCARETİ

DÜNYA İLE DÖVİZ TİCARETİ

En son göstergeleri ve ilgili ekonomik haberleri görüntülemek için lütfen Forex Takvimi sayfamızı ziyaret ederek canlı güncel dünya olaylarını izleyin.

Küresel olaylar Döviz İşlem Piyasası’nı etkiler. Daha ziyade, küresel olaylar arz ve talep güçlerini etkileyerek Döviz İşlem Piyasası üzerinde etkili olur. Küresel olaylar (politik, sosyal, idari vb.) ve diğer ekonomik faktörler arz talep güçlerini sıklıkla değiştirir ve sonucunda bir dövizin diğerine karşı olan değerini değiştirir.

Dünyada ne olduğu konusunda hassas olmak çok akılcı bir alım satım stratejisidir çünkü önemli haberlerin ve/veya ekonomik raporların yayınlanmasının hemen sonrasında. Döviz Piyasasının hareketlere maruz kaldığına tekrar tekrar tanık oluruz. Ülkelerin büyüklüğü, rapor ve haberlerinin yayınlanma miktar ve sıklıklarını belirler ve bu nedenle (en azından başlangıçta) yayın serbestisi daha fazla olan ekonomilerin para birimlerinde işlem yapmak daha faydalı olacaktır (Örneğin: USD, EUR, JPY, GBP, CHF).

Faydalı Bilgiler:

Hiçbir Zaman Unutmayın ki, bir ülkenin yönetimi ne kadar sağlıklı ise, ekonomisi de o derece iyi işleyecektir (ve sonuç olarak parası da o derece kuvvetli olacaktır)! Sağlık, (diğer faktörlerin yanında) yüksek istihdam seviyeleri, perakende satışlar, kapasite kullanımı ve gayri safi milli hasıla gibi verilerle ölçülür. Aynı zamanda düşük bütçe açığı ve düşük enflasyon dalgalanması ile de ölçülebilir.

Bir ulusun ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenmek için aşağıda verilen konu başlıklarında yayınlanan raporlara bakın: (Aşağıdaki örnekler Amerikan piyasasından alınmıştır)

  • İstihdam Artışı
  • Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH)
  • Ticaret Dengesi
  • Faiz Oranı Kararları
  • Perakende Satışlar
  • Dayanıklı Tüketim Malları
  • Enflasyon Raporları
  • Yabancı Satın Alımları Raporu (TIC Verileri)

Raporlar ne anlama gelmektedir? işte birkaç örnek:

İstihdam:

İşsizlik Tazminat Rakamları haftalık olarak yayınlanır ve kaç kişinin ilk kez işsizlik sigortası başvurusunda bulunduğunu ölçer. Ne kadar az insan başvuruda bulunursa, ekonomi o kadar iyi gidiyor demektir çünkü işsiz insanlar daha az para harcama eğilimindedirler ve bu da ulusal ekonomi için olumsuz bir etki yaratır.

ABD: Tarım dışı bordro rakamları aylık olarak yayınlanır ve tarım endüstrisi haricindeki yeni iş oluşturma rakamlarını ölçer. Ne kadar çok yeni iş varsa, o ülkenin parası o kadar güçlenir çünkü ne kadar fazla çalışırlarsa çalışanlar daha fazla kazanır ve daha fazla para harcama eğilimine girerler.

Tüketim:

Çekirdek Fiyat Endeksi (PCE) : Halk tarafından hissedilen enflasyon oranını ölçer, tüketim malları ve hizmetlerindeki fiyat değişimini yansıtır (Gıda ve Enerji hariç). Yüksek fiyat değişimleri ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratır çünkü karasızlığı gösterir ve kararsızlık da kişileri daha az harcama yapmaya sevk eder.

Perakende Satışlar: Ayda bir kez yayınlanır ve perakende satışların değerini ölçer. Artış eğilimi, ülke ekonomisinin güçlendiğini çünkü insanların daha fazla para harcadığı anlamına gelmektedir.

Yıllık GSMH (Gayrı Safi Milli Hasıla): Ulusal ekonomide üretilmiş olan tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ölçer. Yükselen trend ekonomi iyiye gidiyor şeklinde yorumlanır. Bu durum, kişileri yerli bono ve hisselere yatırım yapmaya teşvik eder ve yabancı yatırımcıları etkiler.

Ticaret Dengesi: İhraç ve ithal edilen mal ve hizmetlerin farkını ölçer. Pozitif ticaret dengesi ihraç edilen malların ithal edilenlerden fazla olduğunu gösterir. Yükselen trend ülke parasının güçlendiğini gösterir çünkü ihracata olan talep ne kadar artarsa, ihracat yapan ülkede istihdam ve üretim oranları o kadar yükselir. Bu, genellikle yabancıların ihracatçıların ödemelerini yapmak için kendi paralarını satıp ihracatçı ülkenin parasını almalarına neden olur.

TÜFE-Tüketici Fiyat Endeksi Basit bir açıklamayla TÜFE, sabit bir sepetteki eşya ve hizmet dağılımı için fiyatlardaki değişimi ölçer (gıda, taşımacılık, ev eşyası vb.) Daha yüksek TÜFE, sepetteki malların fiyatlarının yükseldiğini ve bu malları alabilmek için artık daha fazla ödeme yapmak zorunda olduğumuzu gösterir. Yükselen bir trend ekonomi üzerinde pozitif etki yaratır (dolayısıyla ülke para biriminde), çünkü kişilerin eşya ve hizmetleri fiyat artışına rağmen alabildiklerini gösterir.

Emlak:

ABD: Yeni Konut Satışları: Ekonominin genel yönünü göstermesi açısından yeni konut satışları rakamı iyi bir göstergedir. Yeni konut satışlarındaki yükselen bir trend, inşaat sektörünün iyi durumda olduğunu ve o ülkedeki insanların büyük alımlar yapabileceklerini gösterir. İnşaat firmaları işçi çalıştırma ve mal alma ihtiyacı içerisindeyken yeni konut sahipleri birçok mal alma eğilimindedirler, bu yüzden ülke ekonomisi bundan olumlu etkilenir ve ülke para birimini teşvik eden bir etki olur.

ABD: Bekleyen Konut Satışları: Mevcut (yeni olmayan) konut satışlarındaki aktiviteyi ölçer. Müstakil konutları, kooperatifleri ve daireleri kapsar. Talep ne kadar yüksekse, ekonomi o kadar iyidir çünkü kişiler konut yatırımı yapabilecek kadar kendilerini rahat hissederler. Aynı zamanda bu tür yatırımlar elektronik eşya, mobilya, emlakçı geliri gibi kalemleri artırarak ekonomiyi olumlu etkiler.

ABD: Konut İnşaatı Rakamları konut amaçlı kullanılacak ne kadar yeni inşaatın başladığını ölçer. Rakam yükseldikçe ulusal para birimi o kadar olumlu etkilenir çünkü inşaat sektörünün sağlıklı olduğunu ve insanların yatırım yaptığını gösterir.

İmalat:

ABD: ISM Mfg Endeksi üretim sektöründeki satın alma yöneticilerinin aktivitesini ölçer. Yükselen trend ulusal paranın güçlendiğini gösterir. Satınalma yöneticileri, firmaların performansına girebilmesi açısından iyi bir göstergedir ve genellikle ekonominin toplam performansı ile paralellik gösterir.

Endüstriyel Üretim fabrikalar, madencilik ve hizmet sektörü tarafından üretilen çıktıları ölçer. Yükselen trend ulusal paranın güçlendiğini gösterir, çünkü yüksek değerler büyük miktarda ürünün satıldığını ve tüketildiğini, bu da kişilerin kazandığını ve harcama yaptığını gösterir.

Üretici Fiyat Endeksi Euro bölgesindeki üreticiler tarafından sunulan mal ve hizmetlerin satış fiyatlarındaki değişimleri değerlendirir. Yüksek üretim maliyetleri yüzünden üreticiler perakende satış fiyatlarını yükseltme eğiliminde olduklarından, ÜFE enflasyon için bir gösterge olarak görülebilir. Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarından daha yüksek seviyelerde bir ÜFE gerçekleşebilir. Azalan ÜFE, fiyatların düştüğünü gösterir böylece bir ekonomik durgunluğun habercisi olur.

Dayanıklı Eşya Siparişleri: Ulusal üretim isteyen tüketiciler tarafından satın alınan, 3 yıldan fazla kullanım süresi bulunan eşyaların değerini ölçer. Bu gösterge, siparişlerin tamamlanması için üreticilerin ne kadar yoğun çalışmaları gerektiğini tahmin eder. Bu yüzden, yükselen bir trend ulusal para birimi üzerinde olumlu etki yaratacaktır.